Priser

Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring, det betyder at hvis du er henvist fra læge og har henvisning, får du tilskud fra den offentlige sygesikring. Det betyder yderligere at vores honorar er overenskomstbestemt, dvs. ens for alle klinikker over hele landet.

Honoraret er senest reguleret pr. 1. april 2018 og udgør for individuel behandling:

BehandlingPrisPatientandel
Første konsultation450,64273,54
Normal konsultation286,53173,92
Holdtræning191,03115,96
GLA:D forløb med lægehenvisningca. 2500,00
Chokbølgebehandling som tillæg til normal behandling 200,00
Chokbølgebehandling som selvstændig ydelse - Første konsultation450,00
Chokbølgebehandling som selvstændig ydelse normal/opfølgende beh.300,00

I enkelte udføres kort behandling til lavere honorar.

Er du medlem af sygeforsikringen Danmark, ydes der tilskud til fysioterapi, læs mere på www.sygeforsikringen.dk