Neuro rehabiliteringshold

Neuro rehabiliteringshold, Fysioterapeut jakob Grønkjær

Beskrivelse/formål: For dig som har en neurologisk lidelse eller følger efter sådan (fx. hemiparese, paraplegi)

Du har haft en apopleksi eller anden neurologisk lidelse som måske har medført at du i dag lever med mindre eller større senfølger efter sygdommen.
Du har lyst til at træne din skade med det formål at bedre din funktion i hverdagen og samtidig vedligeholde den øvrige del af bevægeapparatet.

Træningen tilrettelægges efter den enkelte deltagers behov og fysiske formåen. Sammen opsætter vi mål for din træning og tilretter et træningsprogram som har målet for øje.
Træningen vil finde sted på klinikken.
Der vil under træningen kunne findes tid til specifik individuel vejledning/træning fx. i form af gangtræning på gangbånd eller med relevante hjælpemidler.
Træningen vil være ledet af en fysioterapeut med relevant neurologisk erfaring fra Hammel Neurocenter.

Kriterier for deltagelse: Inden start på træning aftales tid hos den ansvarlige fysioterapeut med målsætning og undersøgelse/test for øje.

Tid: Onsdag fra kl 11.00 til 12.00