Diverse

Ved patientskade eller komplikationer i forbindelse med behandling.

Fysioterapeuterne kan informere patienten om klagemuligheder og ansøgning om erstatning. Dette gøres ved at informere om www.patienterstatningen.dk samt ved udlevering af pjece fra samme. Disse pjecer forefindes på klinikken og kan udleveres af fysioterapeut eller sekretær.

Patientens adgang til egen journal

Patienten har ret til at se og få udskrift af sin journal, hvilket noteres i patientjournalen.

Ved ønske herom, tilbydes patienten tid til gennemgang ved en fysioterapeut.

Der udleveres kun journaloplysninger til 3. part, fx forsikringsselskaber, advokater, hvis patienten giver skriftligt samtykke. Ved udlevering af journaloplysninger skrives et notat i journalen herom.

Ved udlevering til patienten eller andre instanser, f.eks. forsikringsselskaber, sikres det at der indhentes informeret samtykke fra patienten, og der skrives et notat i journalen herom.

Utilsigtet hændelse.

En utilsigtet hændelse er en situation, hvor:

  • noget ikke går som forventet
  • en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet

Er der tale om en utilsigtet hændelse, indberetter fysioterapeuten hændelsen her https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public

Se pjece “Hjælp os med at blive endnu bedre”  https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx