Udvidet rygudredning

Formålet er bla. at give praktiserende læger et hurtigt supplerende vurderingsgrundlag i udredningsfasen af forløb med komplicerede lænderygtilstande ved hjælp af en udvidet evidensbaseret fysioterapeutisk rygundersøgelse med en efterfølgende udredningsrapport til lægen.

Selve udredningen består af en evidensbaseret undersøgelses-standard, der har til formål at afdække og klassificere patientens tilstand, give patienten information og vejledning, opstille patientaktiverende behandlingsstrategier og forebygge udvikling af kronicitet.

Se evt. mere på www.sundhed.dk

Her kan du se informationer om bla.:

  • Inklusionskriterier
  • Tidsramme for udredningen
  • Henvisningsprocedurer

Det er fysioterapeut Mads Ottow som varetager udvidet rygudredning på klinikken.