GLA:D træningshold

Godt Liv med Artrose i Danmark

Har du ondt i knæ eller hofte?

FysioSilkeborg tilbyder nu 8 ugers specialiseret træning og undervisning omkring Artrose (slidgigt) efter GLA:D konceptet.
GLA:D henvender sig til folk med smerter i knæ og hofter. Det er et målrettet uddannelses- og træningsforløb, der bygger på den bedst tilgængelige forskning og praksis.

GLA:D er oprindeligt et svensk projekt, hvor man igennem de sidste 12 år har tilbudt træning og undervisning. Erfaringerne fra Sverige har vist at specifik træning i langt de fleste tilfælde er bedre end operation og at holdtræning er mere end tre gange så effektiv som medicinering.

GLA:D-instruktør
En GLA:D-instruktør er en fysioterapeut der har gennemført kursus i GLA:D og derfor har indgående kendskab til nyeste viden om behandling af artrose i knæ -og hofte led.

For priser og tilmeldning se under priser, eller spørg i receptionen.
For yderligere info om GLA:D tjek : www.glaid.dk

Sådan foregår træningen:                                                       
Hvis du vælger at følge et hold i GLA:D regi, vil du i første omgang blive undersøgt af en fysioterapeut med henblik på dine hofte/knæ gener, herudover skal du udfylde et spørgeskema samt gennemføre nogle test af gangfunktionen og muskelstyrken i benene. Anden gang vil du blive instrueret i Nemex træningsprogrammet, som tilpasses den enkelte ud fra funktionsniveau og mål.
Selve GLA:D træningen foregår på hold under vejledning af fysioterapeut. Der trænes 2 gange om ugen i en 6 ugers periode. Det bør tilstræbes at man så vidt mulig deltager alle 12 gange på de 6 uger. Undervejs vil der være to sessioner med teoretisk undervisning. Efter endt forløb, skal der evalueres på træningen med gentagelse af gangfunktions- og styrketest samt udfyldelse af spørgeskema. Efter træningsforløbet opfordres der til at man fortsætter træningen hjemme. Træningen i GLA:D skal suppleres af den generelle anbefaling om minimum 30 min fysisk aktivitet om dagen.
Ved at være med i GLA:D kvalitetsregisteret og svare på spørgeskemaet ved første besøg, efter 3 mdr. og efter 12 mdr. bidrager du til at forbedre behandlingen, selvfølgelig helt anonymt. Jo flere som deltager, jo statistisk mere sikkert bliver resultaterne. Resultaterne anvendes til at forbedre behandlingen.
Dine data i GLA:D registeret beskyttes og behandles på samme måde som journaldata. Oplysninger og data vedrørende dig beskyttes efter ”lov om behandling af personoplysninger” og ”sundhedsloven”. Data må kun anvendes til at udvikle og sikre behandlingens kvalitet, fremstille statistik samt til forskning inden for sundhedsvæsnet.

NEMEX er forkortelsen af NEuromuscular EXercise, som betyder neuromuskulær træning. NEMEX bygger på biomekaniske og neuromuskulære principper og focuserer på, hvordan det artroseramte led belastes. Formålet er at optimere belastningsforholdene i leddet, og at gennemføre træningsøvelser med god kvalitet.

Hvad koster et GLA:D forløb?  Se under menuen priser