McKenzie/MDT

McKenzie-metoden, også kendt som Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT), er et system til undersøgelse og behandling af problemer i bevægeapparatet. Diagnostikken i MDT er baseret på specifikke diagnoser ud fra symptomrespons.

Patientaktiverende behandlingsstrategier er højt prioriterede.

Målet er at gøre patienten så selvhjulpen som overhovedet muligt, og i så høj grad det kan lade sig gøre, at forebygge tilbagefald.

Patienten udstyres med viden og forståelse for sammenhæng imellem symptomer og belastning. Der udvikles under testproceduren et individuelt øvelsesprogram med fokus på symptomrespons.

I visse tilfælde suppleres med manuelle teknikker i form af ledmobilisering og manipulation.
Læs evt. mere på www.mckenzie.dk.