Ny patient

Ved første konsultation beder vi dig medbringe det gule sygesikringsbevis samt et lagen el. lign.. Alternativt kan papirlagener købes på klinikken for 20 kr.

Et behandlingsforløb hos FysioDanmark Silkeborg indledes med en grundig fysioterapeutisk undersøgelse. Når du bestiller en tid til første konsultation vil du få tilbudt at få tilsendt et DIGIFYS-oplysningsskema pr. e-mail. Skemaet er specifikt i forhold til hvilken kropsregion du har problemer i. DIGIFYS-skemaet vil din fysioterapeut bruge som udgangspunkt for videre undersøgelse. Hvis du er henvist af praktiserende læge, sygehus el. lign. tager undersøgelsen også afsæt i oplysningerne på henvisningen.

Formålet er at få stillet en diagnose som udgangspunkt for en målrettet og effektiv behandling.

Undersøgelsen består typisk af en uddybende samtale, samt en klinisk undersøgelse af relevante kropsregioner. Den kliniske del består som regel af en manuel undersøgelse samt relevante specifikke tests. Herefter tilrettelægger fysioterapeuten, i samråd med dig, behandlingen som løbende evalueres og evt. justeres.

Vi vil gerne, såvel ved første konsultation som senere igennem forløbet, informere dig om sygdoms- og smertemekanismer ud fra resultaterne af undersøgelsen, reaktion på behandlingen, forventninger til forløbet samt forventet antal konsultationer. Vi rådgiver dig om egenindsats; hvad kan du gøre selv, typisk instruktion i relevante øvelser, hensigtsmæssigt aktivitetsniveau, ergonomi og holdning samt eventuelle livsstilsændringer. Senere i forløbet taler vi om forebyggelse af tilbagefald og om generelle helbredsfremmende tiltag.