Fysioterapi

Fysioterapi er bla. behandling af og træning for lidelser i bevægeapparatet

Behandlingen kan eksempelvis bestå af manuel behandling; massage/manuel bløddelsbehandling, ledmobilisering, manipulation, manuelle udspændingsteknikker mv.. disse teknikker kan suppleres med apparaturbehandling, akupunktur, tapening, brug af evt. hjælpemidler, instruktion i relevante øvelser, ergonomi, holdningskorrektion mv..

Træning kan opdeles i underkategorier som; styrketræning, udholdenhedstræning, konditionstræning, mobilitetstræning, stabilitetstræning, udspænding, træning af balance og koordination, holdning mv..

Vi behandler alle typer af bevægeapparatsproblemer, er du i tvivl om vi kan håndtere dit aktuelle problem er du velkommen til at kontakte os, enten her på siden eller på telefon.