Ergonomi

Ergonomi betyder læren om tilpasning af arbejdsredskaber og øvrige arbejdsforhold, så det fysisk og fysiologisk bliver mest hensigtsmæssigt for mennesket.

På klinikken ser vi mange symptomer hos patienterne, som er relateret til deres arbejde. For at få en vedvarende effekt af behandlingen, og samtidig forebygge tilbagefald, diskuterer vi disse sammenfald med patienten, samt forsøge at rådgive dem mhp. at forbedre deres ergonomi.

Som det fremgår af definitionen er der anatomisk og fysiologisk naturlige grænser for hvor meget og hvordan kroppen kan belastes.

Når der opstår arbejdsrelaterede skader/smerter, kan årsagen bla. skyldes.

  • uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen
  • uhensigtsmæssig organisering af arbejdet
  • dårlige vaner, holdning, håndtering af arbejdsredskaber
  • manglende tekniske hjælpemidler

Klinikken tilbyder besøg på din/jeres virksomhed/ arbejdsplads.

Et besøg kan tilrettelægges efter behov. Det kunne typisk tage udgangspunkt i de tilfælde hvor ansat/medarbejder har problemer med skader/smerter eller med ergonomien. Det kan f.eks. indledes med et kortere foredrag, i plenum, om generelle anbefalinger om ergonomi målrettet efter type af arbejdsplads. Herefter individuelle "besøg" hos de medarbejdere som har behov/interesse, hvor vi sammen med medarbejderen afdækker årsager til problemerne, og finder en brugbar løsning.